Phan Phi Nhật Kha

Trước khi thực tập tại công ty TNHH AZTech, bản thân còn tưởng rằng những kiến thức trong trường là đã đủ cho công việc sau này.

Nhưng khi thực tập tại công ty TNHH AZTech, bản thân mình tự thấy rằng vẫn còn thiếu sót rất nhiều thứ như về các kiến thức, kỹ năng chuyên môn và ngay cả các kỹ năng như lập kế hoạch công việc và văn hóa công sở.

Được làm việc tại công ty TNHH AZTech là một trong những trải nghiệm tuyệt vời của mình. Trong quá trình thực tập, công ty đã cho tôi có được may mắn làm việc với những đồng nghiệp chân thành, cùng một môi trường làm việc thân thiện, năng động. Bên cạnh đó, mình cũng đã học được rất nhiều kiến thức về lĩnh vực Marketing Online, nhìn nhận công việc theo hướng chuyên nghiệp hơn, trưởng thành hơn.

Công ty TNHH AZTech đã giúp cho bản thân mình trưởng thành hơn, nhanh nhạy hơn và cũng trang bị cho mình rất nhiều kiến thức cần thiết cho công việc sau này.Ứng tuyển nhanh